9026 Győr,
Mayer Lajos strasse 51/B
Telefon: +36709419632
E-mail senden

Preise

Akupunktur

Bezeichnung Preis
per behadlung Preis: 14 EUR

Homeopatie

Bezeichnung Preis
bei erstemal Preis: 49 EUR
kontroll Preis: 28 EUR

I-Health

Bezeichnung Preis
bei erstemal Preis: 49 EUR

Laser-akupunkture

Bezeichnung Preis
per behadlung Preis: 14 EUR

Ohrakupunktur

Bezeichnung Preis
per behadlung Preis: 14 EUR

MaraMed Kurzentrum - MagyarMaraMed Kurzentrum - AngolMaraMed Kurzentrum - Német